Мост...- обичаи и вярвания

Обща информация

Мостът от митологична гледна точка своеобразна граница между земния и отвъдния свят, тъй като според народните представи пътят на душите към задгробния живот преминава през река. Затова в дрехите на всеки покойник се слагат пари, за да може да заплати с тях на лодкаря, който ще го отведе пред Божия съд. Вярва се още, че тънък колкото косъм мост разделя Ада от Рая.

По него могат да преминат само душите на праведните хора. По тези причини всеки Мост се осмисля като място, където земното и отвъдното се пресичат. Народната традиция забранява да се минава през Мост след залез слънце или да се ходи за вода, тъй като в нея „спят всички дяволи". Нощем до първи петли под Мост се събират самодивите, таласъмите и караконджулите. Там се явява и сянката на вградения в Мост човек. Под Мост вечер магьосниците събират вода в сито и с баене свалят месечината. Под Мост се извършват най-разнообразни лечения - там се правят поливки на бездетни съпрузи и на „завързани" младоженци. На Мост или на брод девойките в предбрачна възраст изпълняват обичая кумичене. С вода, налята мълчешком под Мост, се лекуват самодивската u момите, любени от змей.

За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Информационна Агенция Фокус са използвани следните източници:

*Български обичаи и ритуали, автор – Лилия Старева, книгоиздателска къща Труд, 2005
*Български магии и гадания, автор - Лилия Старева, книгоиздателска къща Труд, 2007
*Календарни празници и обичаи на българите - В.Бенина-Маринкова - издателство АИ Проф.Марин Дринов, 2003
*Архив на Агенция “Фокус” и други.


Сподели във facebook


Избрани сайтове обичаи

Най-актуални страници обичаи

  • Празници, традиции, обичаи... в България и по света Празници

  • Черна Гора повече » ...

  • Словения повече » ...